Sektörel Bilgiler


Kargo
Belli sürelerde bir yerden başka bir yere taşınan, tek parçada 100 kg’ı geçmeyen, ambalaj ve kap içerisinde olan dosya, paket, koli, sandık vb. eşya ve emtialara kargo denir.

Kargo Taşımacılığı
Aynı şehir içinde, şehirlerarası veya ülkeler arasında belirli sürelerde eşya ve emtia taşınması işine kargo taşımacılığı denir.

Adresten Alım (AA)
Müşterinin kargosunu adresine giderek teslim alma işlemidir.

Adrese Teslim (AT)
Göndericinin belirttiği adrese giderek kargo teslim etme işlemidir.

Ambar Tesellüm Fişi
Adresten alım işlemini sırasında gönderici ve alıcı isim ve adresleri ile teslim alınan kargoya ait bilgilerin yazıldığı, bir nüshası müşteriye bırakılan Maliye Bakanlığı bandrollü resmi evraktır.

Barkod Etiketi
Kargonun teslim alındığı acente/irtibat bürosu ile teslim edileceği acente/irtibat bürosu arasındaki aşamaların safha safha takibini sağlayan fatura bilgilerin bulunduğu ve her kargo için ayrı verisel kodlama içeren etikettir.

Çalışma Alanı
Şube/acentenin kargo alım ve kargo teslim faaliyetlerini yürütecekleri adreslerin belirli olduğu yerleşim alanlarının sınırlarıdır.

Çıkış Şubesi/Acentesi
Göndericiden kargoyu teslim alan şube/acentedir.

Varış Şubesi/Acentesi
Alıcıya kargoyu teslim eden şube/acentedir.

Desi
Paket, koli ya da sandık benzeri kargoların eni, boyu ve yüksekliğini cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3000’e bölünmesi ile elde edilen değerdir. Yurtdışı gönderi hesaplamalarında ise paket, koli ya da sandık benzeri kargoların eni, boyu ve yüksekliğini cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 6000’e bölünür.

Devir Kargo
Alıcının adreste bulunamayışı, yanlış adres verilmiş olması ya da alıcının teslim almaması gibi nedenlerden dolayı bir sonraki güne kalan kargolara denir.

Dosya
0-500 gr arası dokümanlardır. Alıcı Haberli Kargo Gönderenin, alıcının şubeden teslim alacağını ve bildirime gerek duymadığını beyan ettiği kargolardır.

Telefon İhbarlı
Kargo Müşterilerimizin telefon açarak kargosunun alınmasını ve/veya alıcıya da telefon ile bilgi verilip teslim edecek şubeden gelip almasının sağlanmasını istediği kargolardır. Varış şubesince alıcılara telefon edilerek teslim alınması istenen kargolar en fazla 3 gün bekletilir. Bu sürede teslim alınmayan kargo, göndericiye iade edilir.

İhbar Notu
Kargoyu teslim etmek amacıyla gidilen adreste alıcının bulunamaması halinde fatura bilgilerini içeren ve teslim edecek şube ile irtibat kurulması istenen bilgilendirme yazısıdır.

Kargo Teslim Belgesi (Alıcı Teyid Belgesi)
Kargonun teslimi sırasında alıcının imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı fatura nüshasıdır.

Kargo’da Kimlik Tespiti
Kimlik tespiti yasal bir zorunluluk olup kargo şirketleri işlemlerinin yasalara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 45. maddesi 2. bendinde göndericinin adres ve kimlik bilgilerini tam ve doğru olarak kargo şirketine bildirmek zorunda olduğu aksi halde kargo şirketinin taşımayı yapmayacağı belirtilmiştir. Diğer yandan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikte kimlik tespiti yapmak zorunda olan yükümlüler arasında kargo şirketleri de sayılmış olup, bu tespitin ana-baba adı ve T.C kimlik numarasının kaydedilmesi suretiyle yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre FATURA tanzimi sırasında müşteri adını soyadını, vergi dairesini, hesap numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’ne göre vergi numaraları T.C. kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C. kimlik numarası da kaydedilmektedir.

Peşin Ödemeli Fatura (PÖ)
Taşıma ücretinin gönderici tarafından ödenmesidir.

Ücret Alıcılı Fatura
(ÜA) Taşıma ücretinin alıcı tarafından ödenmesidir.

Sorumluluk Belgesi
Kargo olarak taşınmasında hasar riski bulunan cam, porselen, kuru gıda, elektronik ve elektirikli gereçler ile sanat eserleri için göndericiden sorumluluğu üstlendiğine dair alınan belgedir.

Taşınması Yasak Ve/Veya Sakıncalı Kargo
Kanunlarca taşınması yasaklanmış ya da taşınması sırasında risk bulunan ve diğer kargolara zarar verebilecek kargolardır.

Toplu Taşıma İrsaliyesi
Şehir içinde ve şehirler arasında taşınan tüm kargolar için düzenlenen resmi belgeye toplu taşıma irsaliyesi denir. Toplu taşıma irsaliyesi araç sürücüsü tarafından imzalanarak teslim alınır.

Aktarma Merkezi
Acente/Şubeler tarafından teslim alınan kargoların adreslerine sevk edilmek üzere toplanarak tasnif edildiği ve aynı yöne toplu olarak gönderildiği merkezdir.

Yetki Belgesi
Kargonun ilgili şahıs ya da kurum adına teslim alınabileceğini belirten belgedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yapın

Sitemizin herhangi bir kargo firması ile bağı yoktur. Bilgilendirmelerimiz resmi ve bağlayıcı değildir. Lütfen kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*